Kollagenpulver som skal drikkes

Oslo Skin Lab

Velkomstgave: Ta vare på huden – Bestill nå til 65% rabatt.Oslo Skin Lab® lanserer nå et kollagenpulver som skal drikkes. Dette er ikke et hvilket som helst pulver, men derimot Verisol® kollagen som er det eneste i Skandinavia som har randomiserte dobbelt-blindede studier med beviselig effekt på å redusere rynker og linjer